نوار قلب

داخل قلب مانند منزل ما یک مدار الکتریکی وجود دارد که به صورت کاملا هماهنگ موجب روشن و خاموش شدن چراغ های هجره های قلبی(دهلیز ها و بطن ها) می شود. این مدار در عین سادگی بسیار کارآمد و پر بازده هست و در سراسر قلب گسترش دارد. عملکرد پیوسته و هماهنگ این مدار باعث…

ادامه مطلب