تست ورزش

تست ورزش: تست ورزش که با نام های دیگری مثل تست تردمیل یا استرس تست نیز شناخته می شود،بررسی عملکرد قلب تحت استرس و فشار را نشان می دهد. شما قبل از خرید خودرو آن را نزد نقاش و صافکار می برید تا مطمئن شوید که ضرب دیدگی شدید ندارد. علاوه بر این خودتان آن…

ادامه مطلب