اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی در تهران

در بخش نوار قلب توضیح دادیم که نوار قلب می تواند در جهت تشخیص و رد کردن برخی بیماری های قلبی بسیار کمک کننده باشد؛ولی کافی نیست. یکی از تست های تخصصی قلب که در جهت تشخیص بیماری های قلبی بسیار مهم است،اکو کاردیوگرافی یا همان سونوگرافی قلبی با استفاده از امواج صوت می باشد.…

ادامه مطلب